Un exterior desmenuza en “depresión” por Jennifer Healy.

A crumbling exterior in “Depression” by Jennifer Healy.