SARDINSALTZAILE ALDERDIA

LABORATEGIAN MATXINATUTAKO NEGATIBOA
NEGATIVE REVELATED IN LABORATORY