SARDINAK JAIETARAKO ITXARONEZ

LABORATEGIAN MATXINATUTAKO NEGATIBOA
NEGATIVE REVELATED IN LABORATORY